Categories
כללי

אישה (אימון הייקו #10)

אישה
מעל אסלה
מחכה לכתם דם

Categories
כללי

בית (אימון הייקו #9)

ציפור צוללת
מעל עצים
מגלה לי בית
שתמיד היה שם

Categories
כללי

שירת הלב (אימון הייקו #8)

אדם לא צריך יותר
מקצת
יואל הופמן
ועמיר לב

Categories
כללי

אבא (אימון הייקו #7)

אחרי שתמות
נשוחח ארוכות
כמו שמעולם לא